010 820 5200

                                                

 


Zarafa tiimipalvelut

Ominaisuudet

Sähköposti, kalenteri ja kontaktit ovat yhä keskeisimpiä yritysten toiminnassa. Ne on oltava käden ulottuvilla työn, resurssien ja tiedon jakamisessa yrityksen sisällä tai mobiilisti. Hosted Zarafa on käyttöjärjestelmästä riippumaton ratkaisu,  joka toimii yhtä hyvin Windows-, Apple- ja Linux-ympäristöissä, koska Web-käyttöliittymä tukee useita selaimia: Internet Explorer ja Firefox. Monet käyttäjät ovat siirtyneet käyttämään myös pelkästään web-käyttöliittymää sen helppouden takia. Web-käyttäliittymä ei edellytä myöskään mitään työasemaohjelmien asennuksia, mikä vähentää ylläpitotyötä. Toimii saumattomasti myös MS-Outlook -ohjelman kanssa.


Sähköposti

Zarafan edistyksellinen käyttäjäoikeuksien hallinta mahdollistaa postilaatikkojen monipuolisen jakamisen käyttäjien kesken. Ryhmäpostilaatikoita ja yhteisiä kansioita voidaan käyttää esimerkiksi asiakastuen tai myynnin sähköpostien jakamiseen. Sähköpostit voidaan organisoida automaattisesti ohjattujen palvelinsääntöjen avulla.


Mobiili

Zarafa tukee kaikkia ActiveSync mobiililaitteita (Mail For Exchange), jonka avulla toiminnot saadaan esimerkiksi matkapuhelimeen reaaliaikaisesti (Push Email) tai ajastettuna. Pääominaisuudet sähköpostit, kalenteri, yhteystiedot ja tehtävälistat saa puhelimeen ja tiedot ovat näin synkronissa oman tietokoneen kanssa


Kalenteri

Kalenterit ovat jaettavissa, tapaamiset suunnitellaan kollegojen kanssa varattu/vapaana –tiedon avulla. Kalenterit helpottavat kokouspyyntöjen lähettämistä ja resurssien varaamista. Organisaation kalenterit ovat aina synkronoituna keskenään.

Osoitekirja

Kaikki organisaation Zarafa -käyttäjät ja ryhmien yhteystiedot ovat saatavilla globaalissa osoitekirjassa. Henkilökohtaiset yhteystiedot ja jakelulistat ovat luonnollisesti käyttäjän hallittavissa minkä lisäksi organisaatiossa voidaan käyttää keskitetysti ylläpidettyjä yhteystietohakemistoja.

Tehtävälistat

Jokainen käyttäjä voi ylläpitää omaa tehtävälistaansa ja ryhmätyöskentelyn tehokkuutta voidaan lisätä jakamalla keskenään jäsenten omia tehtävälistoja.

 


 

 

 

 


Asiakaspalvelu:

010 820 5200

asiakaspalvelu@eteinen.fi