010 820 5200

Etäapua

Etäpua / etähallinta


Toimintahäiriön selvittäminen ja vastuu kustannuksista

Jos Verkkotaito toteaa tutkimukset suoritettuaan, että kyseinen toimintahäiriö on Verkkotaido vastuulla oleva toimintahäiriö, tutkimusten suorittamiseen liittyvät kulut jäävät Verkkotaidon maksettaviksi asiakkaan Verkkotaidolta hankkimaa palvelua koskevien käyttöehtojen mukaisesti.

Jos asiakkaan tekemä toimintahäiriöilmoitus on aiheeton tai jos tehdyissä tutkimuksissa ilmenee, että asiakkaan ilmoittama toimintahäiriö ei kuulu Verkkotaidon vastuualueen piiriin, Verkkotaidon tutkimuksiin käyttämä aika laskutetaan asiakkaalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakasta muistutetaan tutkimusten laskutusehdoista asiakkaan ilmoittaessa toimintahäiriöstä.


Etätuki: 65 eur/h alv 0% (puolen tunnin tarkkuudella)
Minimilaskutus on 30 eur alv 0%